Pravidla soutěže

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pravidla ankety Zahrada desetiletí o nejlepší zahradu (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla ankety, způsob a podmínky hlasování. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je Svaz zakládání a údržby zeleně - nezisková organizace, IČ: 265 29 831 se sídlem Křídlovická 371/68, 603 00 Brno.
Zpracování všech dat zajišťuje společnost První Pozice s. r. o.

II.  ÚČASTNÍK ANKETY

Účastníci ankety jsou zahrady, které jsou nominovány  na základě úspěchů v soutěži Zahrada roku pořádné každoročně profesním sdružením Svaz zakládání a údržby zeleně, umístili v letech 2004-2014 na prvních třech místech. Jedinou podmínkou byl souhlas majitele.

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Počátek vyhlášení ankety Zahrada desetiletí je stanoven na 1. 4. 2015. Počínaje tímto dnem může široká i odborná veřejnost začít hlasovat. Samotné hlasování je k dispozici na webové adrese www.zahradadesetileti.cz. Hlasování bude ukončeno k 10. 6. 2015.
Vítězná zahrada bude představena v polovině června v rámci Víkendu otevřených zahrad. 

IV. VYHODNOCENÍ ANKETY

Vyhodnocení ankety Zahrada desetiletí je dáno výsledným pořadím hlasování veřejnosti na internetových stránkách www.zahradadesetileti.cz

V. PRÁVA POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety a cílené měnění tak výsledku hlasování.
Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ankety včetně použití údajů přihlášených účastníků.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Proti výsledkům ankety není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.
Souhlas k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

Sponzoři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Křídlovická 371/68, 603 00 Brno
Tel./fax: + 420 542 210 435