Šumavská krajina v zahradě

Zdíkovec
Autor projektu: Ing. Václav Weinfurter, Michal Vránek
Realizace: Michal Vránek
Výměra: 2 700 m2
Zahrada roku 2009 – 1. místo

Nominaci do ankety Zahrada desetiletí si tato zahrada vysloužila 1. místem v soutěži Zahrada roku 2009

Soukromou zahradu ve Zdíkovci na Šumavě realizovala firma Michala Vránka a projektoval ji Ing. Václav Weinfurter. Je to zahrada profesionálně navržená, profesionálně zrealizovaná a svými majiteli s láskou udržovaná.

Rozhodně se nejednalo o žádnou instantní záležitost, kdy zahradníci přijedou, vysypou rostliny, zalijí je studenou vodou a je hotovo. S majiteli se autoři poprvé sešli na jaře 1997 a poslední část byla dokončena v roce 2008. Právě etapizace a dostatečný časový prostor byly vlastně i podstatnou podmínkou vzniku tohoto díla. Dobrá architektura nevznikne bez pochopení a důvěry ze strany klienta. V určitých částech naplňování projektu ji potřebujete, protože kroky, které děláte, nemusí na první pohled vypadat jako ty správné.

Zahrada vychází ze tří principů architektury - proporce, přiměřenost a pravdivost. Pro proporce, základní skladební princip uspořádání jednotlivých prvků kompozice, je v tomto případě určujícím měřítkem okolní krajina. Přiměřenost zde autoři chápou tak, že na zahradě nejsou takové prvky, jejichž přítomnost zcela degraduje estetiku prostoru - tenisové kurty, fotbalová hřiště ani bazény, jak tomu v naší zmatené současnosti bohužel často bývá.

Na této zahradě nic nepředstíráme. Přesto, že byly provedeny značné modelace terénu, nejsou patrné, protože vždy vycházely z kontextu místa a mají svoji funkci, svůj význam. Opěrná zídka se zemním valem u vstupní části domu odcloňuje přilehlou komunikaci, ostatní modelace tvoří protipovodňový val protékajícímu potoku. V tomto směru nenajdete na zahradě nic, co by bylo vytvořeno jen tak, takzvaně „na efekt“. Dokonce i vodu ve vodním prvku, přepadu z kamenných koryt, nepohání žádné čerpadlo, je přiváděna samospádem potrubím z výše položené části potoka a poté se zase do něj vrací.

Pohled do zahrady připomíná scenérie z anglických krajinářských parků. Okolní krajina zde totiž vstupuje do zahrady a zahrada za potokem plynule přechází v oboru a navazuje na okolní louky, kde majitel zahrady opravil Boží muka. Zahrada v bezprostřední blízkosti domu citlivě zasazená do okolní šumavské přírody téměř nepozorovaně její přírodní krásu umocňuje.

Líbí se Vám tato zahrada?

CELKEM: 319 hlasů
POŘADÍ: 6. místo

Sponzoři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Křídlovická 371/68, 603 00 Brno
Tel./fax: + 420 542 210 435