Zahrada Petrov

Praha - západ
Autor projektu: Ing. Drahoslav Šonský, CSc.
Zhotovitel: Ing. Pavel Lehovec
Další zhotovitelé: KRÁKORKA a.s a AQUASTART spol. s r.o., Ing. Martin Pecina
Výměra: 4 900 m²,
Zahrada roku 2011- 2. místo

Nominaci do ankety Zahrada desetiletí si tato zahrada vysloužila 2. místem v soutěži Zahrada roku 2011

Zahrada o výměře 4900 m2 se rozkládá v malebném Posázaví. Hlavní pohledovou dominantu tvoří tajemný vrch Medník, jemuž byla celková koncepce zahradního řešení podmíněna. Zahrada má jižní slunnou expozici, výškové převýšení 11 m, od severozápadu je chráněna kulisou lesní zeleně, při čemž hranici tvoří starý dubový porost. Na severní straně zahrada navazuje na okraj rodinné zástavby, od které je v současné době již dobře izolována výsadbou stromů. Poměrně náročnými stavebními úpravami se podařilo zahradu upravit tak, že vytváří s obytným domem vzájemnou jednotu. Do domu prolíná navíc kromě světla i zeleň umístěná na střeše garáží a na obytných terasách v návaznosti na zahradu v přirozeném spojení s vodou.

Veliké výškové rozdíly byly odstraněny osazením budovy do zářezu, podchycením a členěním terénu opěrnými zídkami, které harmonicky navazují na okolní terén zahrady. Ze stavebních materiálů převažuje pískovec, který se uplatnil při řešení vodních kanálů, opěrných zídek a je v ideálním souladu s úpravou fasády domu. Poměrně náročné řešení si vyžadovaly vodní prvky, charakteristické koloběhem vody v přírodě, pramen – vodní kanálky – jezírko s lekníny – koupací jezírko s mokřadem.

Přírodně krajinářské řešení zahrady s celoroční působivostí rostlin nabízí zajímavý pobyt od rozkvétajících vřesovců v předjaří, přes dřeviny a trvalky léta a podzimu do nástupu zimy. V zahradě je mnoho zajímavých druhů rostlin, například Picea orientalis, Pinus  x schwerinii, Pinus cembra, Taxodium ascendens ´Nutans´, Acer rubra´Red Sunset´,  Catalpa bignonioides, Cercidiphyllum japonicum, Gleditschia triacanthos ´Sunburst´, Liquidambar styraciflua, Quercus palustris ´Green Dwarf´, ale i další neméně krásné druhy. Přírodní charakter umocňují táhlé a ladné okraje záhonů a trávníkových ploch.

V horní části zahrady se rozprostírá rozsáhlé vřesoviště s celoročním efektem vřesovců, vřesů a doplňkových rostlin z tohoto výrazného rostlinného společenstva v kombinaci se zakrslými druhy jehličin.

Jednotlivé části zahrady jsou doplněny romantickými zákoutími s odpočívadly a výsadbou doprovodných dřevin a trvalek, které nabízejí atraktivní pobyt v jednotlivých ročních obdobích.

Popisky k fotografiím:

Foto 1

Zahrada se nalézá v centru malebného Posázaví, kde hlavní dominantou je vrch Medník.

Pohled z přírodního vřesoviště na romantické údolí.

Foto 2

V nejvyšší části zahrady je založeno vřesoviště doplněné výsadbou zakrslých druhů jehličin a trvalek, které jsou pro toto přirozené společenstvo charakteristické.

Foto 3

Do spodní části zahrady je umístěné koupací jezírko s mokřadem. Uzavírá koloběh vody v zahradě. Pomocí čerpadla je voda vytlačena k pramenu a dále do vodních kanálů.

Foto 4

Součástí koloběhu vody v zahradě je leknínové jezírko, které výtvarně umocňuje prostředí

obytné terasy.

Foto 5

Vodní pramen tvoří hlavní pohledovou dominantu opěrné zdi, která podchycuje velký terénní rozdíl horní části zahrady.

Foto 6

Vodní kanálky s výsadbou rostlin doplňují pochozí terasy, které vedou návštěvníka na odpočinkovou terasu zahrady.

Foto 7

Pohled do centrální části zahrady. Nad opěrnou zdí je situována horní zahrada s vřesovištěm a hlavním pohledem na Posázaví.

Foto 8

Druhová skladba vřesoviště je komponována na celoroční působivost. Pohled na kvetoucí půdní pokryv mateřídoušky, rozrazilu a dalších druhů

Foto 9

Voda v kanálcích díky malým kaskádám působí zvukovými efekty, které zejména ve večerních hodinách umocňují účinek prostoru.

Foto 10

Příjemné zastínění obytné terasy s výhledem na Medník nabízí exemplář svitelu latnatého

(Koelreutheria paniculata)

 

 

Líbí se Vám tato zahrada?

CELKEM: 212 hlasů
POŘADÍ: 8. místo

Sponzoři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Křídlovická 371/68, 603 00 Brno
Tel./fax: + 420 542 210 435